ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rs.1,800
1 سال
Rs.1,800
1 سال
Rs.2,000
1 سال
.net hot!
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.biz
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.org hot!
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.info
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.co
Rs.3,000
1 سال
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال
.co.uk
Rs.1,495
1 سال
Rs.1,495
1 سال
Rs.1,495
1 سال
.tv
Rs.4,000
1 سال
Rs.5,000
1 سال
Rs.5,000
1 سال
.ca
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.ae
Rs.8,000
1 سال
Rs.12,000
1 سال
Rs.1,200
1 سال
.ae.org
Rs.12,000
1 سال
Rs.12,000
1 سال
Rs.12,000
1 سال
.mobi
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.asia
Rs.1,000
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.pk hot!
Rs.2,400
2 سال
Rs.5,000
2 سال
Rs.3,000
2 سال
.com.pk hot!
Rs.2,400
2 سال
Rs.5,000
2 سال
Rs.3,000
2 سال
.edu.pk
Rs.2,400
2 سال
Rs.4,000
2 سال
Rs.3,000
2 سال
.gov.pk
Rs.2,400
2 سال
Rs.4,000
2 سال
Rs.3,000
2 سال
.net.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.org.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.fam.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.biz.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.web.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gob.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gog.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gkp.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gop.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gos.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.gok.pk
Rs.1,200
1 سال
Rs.3,495
2 سال
Rs.1,500
1 سال
.com.au
Rs.10,500
2 سال
N/A
Rs.10,500
2 سال
.net.au
Rs.4,495
2 سال
N/A
Rs.4,495
2 سال
.bz
Rs.2,995
1 سال
Rs.2,995
1 سال
Rs.2,995
1 سال
.cc
Rs.2,995
1 سال
Rs.2,995
1 سال
Rs.2,995
1 سال
.cn.com
Rs.4,995
1 سال
Rs.5,000
1 سال
Rs.4,995
1 سال
.de
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.es
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.eu
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.in
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.co.in
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.net.in
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.me
Rs.4,000
1 سال
Rs.4,000
1 سال
Rs.5,000
1 سال
.mn
Rs.4,995
1 سال
Rs.5,000
1 سال
Rs.4,995
1 سال
.name
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
Rs.1,995
1 سال
.club
Rs.1,800
1 سال
Rs.1,800
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.aaa.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.aca.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.academy
Rs.2,904
1 سال
Rs.2,904
1 سال
Rs.3,536
1 سال
.accountant
Rs.2,904
1 سال
Rs.3,536
1 سال
Rs.2,904
1 سال
.acct.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.actor
Rs.3,632
1 سال
Rs.3,632
1 سال
Rs.4,421
1 سال
.adult
Rs.9,080
1 سال
Rs.9,080
1 سال
Rs.11,054
1 سال
.adv.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.agency
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.airforce
Rs.3,026
1 سال
Rs.3,026
1 سال
Rs.3,683
1 سال
.amsterdam
Rs.4,358
1 سال
Rs.4,358
1 سال
Rs.5,306
1 سال
.apartments
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.archi
Rs.7,385
1 سال
Rs.7,385
1 سال
Rs.8,990
1 سال
.army
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.arq.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.art.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.associates
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال
Rs.35,000
1 سال
.attorney
Rs.3,632
1 سال
Rs.3,632
1 سال
Rs.4,421
1 سال
.auction
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.audio
Rs.1,355
1 سال
Rs.1,355
1 سال
Rs.1,649
1 سال
.auto
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
.avocat.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.band
Rs.2,178
1 سال
Rs.2,178
1 سال
Rs.2,652
1 سال
.bar
Rs.7,264
1 سال
Rs.7,264
1 سال
Rs.8,844
1 سال
.bar.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.bargains
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.beer
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.berlin
Rs.5,084
1 سال
Rs.5,084
1 سال
Rs.6,190
1 سال
.best
Rs.10,170
1 سال
Rs.10,170
1 سال
Rs.12,381
1 سال
.bid
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.bike
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.bingo
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.bio
Rs.5,932
1 سال
Rs.5,932
1 سال
Rs.7,222
1 سال
.black
Rs.4,358
1 سال
Rs.4,358
1 سال
Rs.5,306
1 سال
.blackfriday
Rs.3,873
1 سال
Rs.3,873
1 سال
Rs.4,715
1 سال
.blog.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.blue
Rs.1,451
1 سال
Rs.1,451
1 سال
Rs.1,768
1 سال
.boutique
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.br.com
Rs.4,964
1 سال
Rs.4,964
1 سال
Rs.6,042
1 سال
.build
Rs.7,264
1 سال
Rs.7,264
1 سال
Rs.8,844
1 سال
.builders
Rs.2,904
1 سال
Rs.2,904
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.business
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.buzz
Rs.3,934
1 سال
Rs.3,934
1 سال
Rs.4,790
1 سال
.cab
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cafe
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.camera
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.camp
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.capetown
Rs.2,420
1 سال
Rs.2,420
1 سال
Rs.2,946
1 سال
.capital
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.car
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
.cards
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.care
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.career
Rs.10,897
1 سال
Rs.10,897
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.careers
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.cars
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
Rs.299,642
1 سال
.casa
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cash
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.casino
Rs.14,529
1 سال
Rs.14,529
1 سال
Rs.17,688
1 سال
.catering
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.center
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.chat
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cheap
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.christmas
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.church
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.city
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.claims
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.cleaning
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.click
Rs.676
1 سال
Rs.676
1 سال
Rs.824
1 سال
.clinic
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.clothing
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cloud
Rs.2,384
1 سال
Rs.2,384
1 سال
Rs.2,384
1 سال
.cn
Rs.907
1 سال
Rs.907
1 سال
Rs.1,104
1 سال
.co.com
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.5,158
1 سال
.co.de
Rs.1,100
1 سال
Rs.1,100
1 سال
Rs.1,340
1 سال
.co.nz
Rs.2,300
1 سال
N/A
Rs.2,799
1 سال
.coach
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.codes
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.coffee
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.college
Rs.6,658
1 سال
Rs.6,658
1 سال
Rs.8,106
1 سال
.com.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.com.cn
Rs.907
1 سال
Rs.907
1 سال
Rs.1,104
1 سال
.com.co
Rs.1,573
1 سال
Rs.1,573
1 سال
Rs.1,915
1 سال
.com.de
Rs.846
1 سال
Rs.846
1 سال
Rs.1,030
1 سال
.com.mx
Rs.1,634
1 سال
Rs.1,634
1 سال
Rs.1,634
1 سال
.com.ru
Rs.544
1 سال
N/A
Rs.663
1 سال
.com.sc
Rs.11,415
1 سال
Rs.11,415
1 سال
Rs.11,415
1 سال
.community
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.company
Rs.2,135
1 سال
Rs.2,135
1 سال
Rs.2,135
1 سال
.computer
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.condos
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.construction
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.consulting
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.contractors
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cooking
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.cool
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.country
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.coupons
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.cpa.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.credit
Rs.9,565
1 سال
Rs.9,565
1 سال
Rs.11,645
1 سال
.creditcard
Rs.14,408
1 سال
Rs.14,408
1 سال
Rs.17,541
1 سال
.cricket
Rs.7,264
1 سال
Rs.7,264
1 سال
Rs.8,844
1 سال
.cruises
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.cymru
Rs.1,815
1 سال
Rs.1,815
1 سال
Rs.2,209
1 سال
.dance
Rs.2,178
1 سال
Rs.2,178
1 سال
Rs.2,652
1 سال
.date
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.dating
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.de.com
Rs.3,026
1 سال
Rs.3,026
1 سال
Rs.2,799
1 سال
.deals
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.degree
Rs.4,358
1 سال
Rs.4,358
1 سال
Rs.5,306
1 سال
.delivery
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.democrat
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.dental
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.dentist
Rs.3,632
1 سال
Rs.3,632
1 سال
Rs.4,421
1 سال
.desi
Rs.1,815
1 سال
Rs.1,815
1 سال
Rs.2,209
1 سال
.design
Rs.4,842
1 سال
Rs.4,842
1 سال
Rs.5,895
1 سال
.diamonds
Rs.4,721
1 سال
Rs.4,721
1 سال
Rs.5,747
1 سال
.diet
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.digital
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.direct
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.directory
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.discount
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.dog
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.domains
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.download
Rs.2,905
1 سال
Rs.2,905
1 سال
Rs.3,537
1 سال
.durban
Rs.2,420
1 سال
Rs.2,420
1 سال
Rs.2,946
1 سال
.eco.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.education
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.email
Rs.1,936
1 سال
Rs.1,936
1 سال
Rs.2,357
1 سال
.energy
Rs.9,565
1 سال
Rs.9,565
1 سال
Rs.11,645
1 سال
.eng.br
Rs.1,255
1 سال
N/A
Rs.1,255
1 سال
.eng.pro
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
Rs.18,943
1 سال
.group
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
Rs.2,000
1 سال
.shop hot!
Rs.3,000
1 سال
Rs.3,000
1 سال
Rs.3,000
1 سال
.news new!
Rs.1,000
1 سال
Rs.2,500
1 سال
Rs.2,500
1 سال
.enterprises
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال
.estate hot!
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال
Rs.3,500
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains